Leptání skla

Hojně využívanou metodou zdobení skla je leptání. Jedná se o nanášení chemických látek na povrch skla s cílem změnit jeho vzhled a strukturu. Nejčastěji se povrch skla leptá fluorovodíkem, kyselinou fluorovodíkovou, jejími solemi nebo kyselinou fluorovodíkovou v kombinaci s kyselinou sírovou. Při procesu leptání se ropouštějí složky skla a je tak možnost ovládat jakost povrchu skla.

Na výsledek práce má největší dopad koncentrace kyseliny, doba leptání, teplota, proudění a přísady.