Sklárny Crystal Bohemia (Crystalite) Světlá nad Sázavou

Od kořenů k automatizované výrobě

První zmínky o sklářské výrobě se ve Světlé nad Sázavou datují kolem 16. století. Tradice sklářského umění postupně uzrávala, až se postupně v roce 1975 přetvořila v automatizovanou výrobu. S nabytými zkušenostmi v kombinaci moderních technologií jsou dnes sklárny ve Světlé nad Sázavou jedním z největších producentů domácenského skla v České republice. Zaměstnávají přibližně 750 lidí a roční výroba se pohybuje okolo 55 milionů strojně foukaných sklenic 11 milionů dárkových předmětů. 

Do celého světa

Sklárny Crystalite Bohemia exportují své výrobky do více než 82 zemí po celém světě. Díky ekologicky šetrné a odolné sklovině Crystalite jsou její výrobky velice preferované v západních státech - např. v USA, Spojeném Království nebo Francii.

 

Ekologicky šetrná sklovina s příměsí titanu

Díky příměsi titanu nemusíte např. při mytí v automatické myčce používat šetrné mycí programy vhodnými pro sklo. Sklovina Crystalite garantuje zachování transparentnosti skla a narozdíl od řady jiných sklovin nehrozí postupné zašednutí. Zároveň neobsahuje sloučeniny olova ani dalších těžkých kovů. Díky svým vlastnostem jsou výrobky ze skloviny Crystalite leštěny plamenem, což je jeden z nejmodernějších a nejekologičtějších způsobů leštění skloviny.